Welkom in ons internaat.


Is de afstand tussen uw woonplaats en de school te groot? Hebt u zelf een erg drukke agenda? Heeft uw kind nood aan extra structuur of studiebegeleiding?

Misschien is ons internaat dan een oplossing! Het is gelegen in hartje Kempen, in een rustige, groene omgeving in het mooie kasteeldorp Vorselaar.

Ons internaat is er voor kinderen, jongeren en studenten vanaf 2,5 jaar tot 22 jaar.


De dagelijkse leiding van het internaat is in handen van internaatbeheerder Josien Taverniers, die in haar werk wordt bijgestaan door de opvoed(st)ers.

Zowel jongens als meisjes, kleuters, lagere schoolkinderen of leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen intern worden.

Op onze Peda verblijven de studenten die les volgen op de Campus van Thomas More.

 

Op verzoek van de ouders nemen de opvoed(st)ers van het internaat, gedurende een groot deel van de week, de dagelijkse zorgen en verantwoordelijkheden van de ouders over. Wij beschouwen het internaat als een huis dat openstaat voor kinderen en jongeren die hier samen met de opvoed(st)ers kunnen leven, spelen en studeren. In dialoog met de internen, de ouders en de school willen wij streven naar een leefgemeenschap waarin, zowel elke intern afzonderlijk, als de hele internaatsploeg zich geborgen en verantwoordelijk voelt.

 

Met een groep mensen samenleven, kan niet zonder duidelijke richtlijnen en afspraken. Wie zich als intern inschrijft in ons internaat, verbindt zich ertoe om volgens deze afspraken te leven. Deze afspraken kan u terugvinden in ons internaatreglement, dat u overhandigd zal worden bij de inschrijving.

 

We rekenen op de inzet van de internen om van ons huis een thuis te maken voor iedereen.

Ze krijgen bij ons de mogelijkheid om in een huiselijke sfeer te leven, te spelen met je vrienden.

Er is de mogelijkheid om de studies te combineren met een toffe vriendenkring en de kans om te groeien als jonge mens. Wij bieden een studieomgeving en een studieklimaat aan, waardoor je rust en regelmaat vindt om je verstandelijke capaciteiten volledig tot hun recht te laten komen.

Een ruim aanbod aan sport en spel ligt elke dag voor je klaar. 

  • We bieden verschillende soorten ontspanning, zodat iedereen zich aangesproken voelt.
  • Elke week zijn er  een sportactiviteiten of andere spelen.  Bij goed weer kan je ons op de sportvelden of buiten vinden.
  • Je kan ook zelf idee├źn aanbrengen.

Onze internen zijn welkom op maandag vanaf 7.00u. tot vrijdag 17.00u.

Op maandagmorgen is er de mogelijkheid  om samen met de ouders de kamer in orde te maken.

Voor en na een vrije dag of vakantie geldt dezelfde regeling.

Tijdens het weekend, schoolvakanties en andere vrije schooldagen is ons internaat gesloten.


We werken met leefgroepen die ingedeeld zijn per leeftijd om een nog betere begeleiding te garanderen. De leefgroepen wonen in aparte gebouwen.


De Heuf:  hier verblijven onze kleuters en lagere schoolkinderen

De Graal: voor onze internen van het secundair onderwijs.


Iedereen in het team is geschoold in het begeleiden van jongeren.