Werking

De dagelijkse leiding van het internaat is in handen van de internaatsbeheerders, Mevr. Van Houdt Hilde & Mevr. Taverniers Josien, die in hun werk worden bijgestaan door de opvoed(st)ers.

Zowel jongens als meisjes, kleuters, lagere schoolkinderen of leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen intern worden.

Op verzoek van de ouders nemen de opvoed(st)ers van het internaat, gedurende een groot deel van de week, de dagelijkse zorgen en verantwoordelijkheden van de ouders over. Wij beschouwen het internaat als een huis dat openstaat voor kinderen en jongeren die hier samen met de opvoed(st)ers kunnen leven, spelen en studeren. In dialoog met de internen, de ouders en de school willen wij streven naar een leefgemeenschap waarin, zowel elke intern afzonderlijk, als de hele internaatsploeg zich geborgen en verantwoordelijk weet.

Met een groep mensen samenleven, kan niet zonder duidelijke richtlijnen en afspraken. Wie zich als intern inschrijft in ons internaat, verbindt zich ertoe om volgens deze afspraken te leven. Deze afspraken kan u terugvinden in ons internaatsreglement, dat u overhandigd zal worden bij de inschrijving.

We rekenen op de inzet van de internen om van ons huis een thuis te maken voor iedereen.

Ze krijgen bij ons de mogelijkheid om in een huiselijke sfeer te leven, te spelen met je vrienden.

Er is de mogelijkheid om de studies te combineren met een toffe vriendenkring en de kans om te groeien als jonge mens. Wij bieden een studieomgeving en een studieklimaat aan, waardoor je rust en regelmaat vindt om je verstandelijke capaciteiten volledig tot hun recht te laten komen.

Een ruim aanbod aan sport en spel ligt elke dag voor je klaar