Toegang tot het internaat

Toegang tot het internaat

Het internaat is open vanaf maandag 7.00u. en sluit op vrijdag 17.00u. Op maandagmorgen kunnen de internen (en ook hun ouders) op hun kamer tot de lessen  beginnen. Vrijdagavond is het internaat open van 15.30u. tot 17.00u. Voor en na een vrije dag of vakantie geldt dezelfde regeling. Tijdens het weekend, schoolvakanties en andere vrije schooldagen gaan de internen naar huis. De internen kunnen gebracht worden via de parking van de lagere school in de Goorbergenlaan of via de parking van de kleuterschool in de Lepelstraat. We vragen wel om niet met auto’s op het domein te rijden. De internen mogen tijdens de week geen bezoek ontvangen. Mocht dit toch nodig blijken,  dan wordt dit vooraf met de directie besproken. 

reglement SO ’19-’20