Dagorde

6.45u.       Internen die ’s morgens willen douchen, worden gewekt.

7.00u.       Opstaan en klaarmaken, kamer opruimen.

7.30u.       Vertrek naar het restaurant om te ontbijten en het lunchpakket te maken.

  • Bij het belsignaal verlaat iedereen zijn/haar kamer en geeft de sleutel van de kamer af aan de opvoed(st)er.
  • Zorg ervoor je kamer voldoende te verluchten en zet ondertussen de ver- warming af.
  • Je neemt je boekentas mee naar het restaurant en schikt die daar onder de kapstokken.

Iedereen neemt ‘s morgens alle nodige boeken en andere spullen voor de ganse dag mee, want het internaat is gesloten van 7.30u. tot 15.45u.

8.10u.       Bij het belsignaal mag je het restaurant verlaten en naar de school  vertrekken.

15.45u.      Vieruurtje in de living van de  graal.

De internen van 1ste graad komen onmiddellijk na de school naar het internaat. De internen van de 2de en de 3de graad mogen nog heel even buiten. Zij worden ten laatste om 16.25u. terug in de Graal verwacht.

16.30u.       1ste studieperiode tot 17.15u. voor iedereen die les heeft tot 15.40u. (behalve voor de  leerlingen van het BSO)

  • Alle internen studeren op hun kamer, behalve de internen die in de huiswerkklas verwacht worden
  • Zorg ervoor dat je voor het begin van de studie naar het toilet gaat
  • In de studie wordt in alle rust en stilte gewerkt. Indien je gegevens op het internet moet opzoeken of ander computerwerk te doen hebt, kan dit in afspraak met de opvoed(st)er.

16.30u.      Vieruurtje voor de leerlingen die les hebben tot 16.30u.

De internen vanaf de 2de graad mogen het internaat verlaten tot 17.15u.

17.15u.      Avondmaal in het restaurant

17.45u.      Bij het belsignaal mogen de internen het restaurant verlaten. Ze gaan dan naar het voetbalveld, het velum of de living van de graal.

18.00u                              2de studieperiode tot 19.00u.

Deze studieperiode is verplicht voor iedereen.

19.00u.      Avondsnack in de living en kort ontspanningsmoment tot 19.15u. De internen mogen dan in de living, buiten op het grasveld, onder het velum of eventueel op hun kamer blijven.

19.15u                              3de studieperiode tot 20.00u

Deze studieperiode is aanvankelijk verplicht voor alle internen, uitgezonderd de internen van het BSO. Voor hen is enkel de 2de studieperiode verplicht. Voor de internen uit ASO en TSO kunnen de opvoeders die de studie begeleiden, beslissen om deze 3de studieperiode niet meer te verplichten.

20.00u.      Ontspanning tot 21.00u.

Elke avond (behalve donderdag) kan je kiezen uit een beperkt aantal activiteiten.

Bij het begin van de 3de studie kan je je inschrijven voor een activiteit.

Op donderdag poetst ieder zijn/haar eigen kamer.

21.00u.      De internen van de 1ste graad gaan naar hun kamers. (De internen van de 2de en de 3de graad kunnen naar hun kamer of blijven in de living.) Zij kunnen dan douchen en zich klaarmaken voor de nacht.

21.30u       De lichten van de 1ste graad worden gedoofd.

De 2de graad gaat naar de kamers.

22.00u.      De lichten van de 2de graad worden gedoofd.

De 3de graad gaat naar de kamers.

22.30u.      De lichten van de 3de graad worden gedoofd

 

Dagorde op woensdag:

12.00u.      Middagmaal in het restaurant.

Vrije woensdag voor de internen van de 3de graad. (mits toestemming van de de ouders) Zij worden ten laatste stipt om 18.00u. terug in de studie verwacht.

12.30u.      Vrije ontspanning in de livings van de Graal of buiten op het grasveld.

13.45u.      Geleide activiteiten.

15.45u.      Vieruurtje

 

Nadien volgen we de gewone dagorde.